Tidspassene starter når de kjøpes, ikke når de brukes første gang. Månedspass varer 30 dager. Eksempler:
 

  • Timestilgang varer en time fra tidspunktet man kjøper tilgang. Kjøper man tilgang kl. 10.04, utgår timestilgangen kl. 11.04 samme dag
  • Dagstilgang varer er en dag fra tidspunktet man kjøper tilgang. Kjøper man tilgang torsdag 6. mai kl. 15.09, så varer tilgangen til fredag 7. mai kl. 15.09
  • Ukestilgang varer en uke fra tidspunktet man kjøper tilgang. Kjøper man tilgang torsdag 6. mai kl. 15.09, så varer tilgangen til torsdag 13. mai kl. 15.09
  • Månedstilgang varer 30 dager fra man kjøper tilgang. Kjøper man tilgang torsdag 6. mai kl. 15.09, så varer tilgangen til lørdag 5. juni kl. 15.09

 
En enkeltkjøpt visning av eiendomsinformasjon vil være tilgjengelig for bruker i 1 uke etter visning, deretter er det påkrevd ny betaling for å se objektet på nytt.
Et klipp / tilgang må benyttes innen 6 måneder fra kjøp, tilgangen på ubenyttede klipp er ikke ubegrenset. Er det ikke benyttet innen 6 måneder, bortfaller det.