Betaling skjer via Vipps eller bankinnskudd. Avsender av Vipps krav vil være Eiendomspriser.no. Ved betaling med bankinnskudd er det viktig at betalingen merkes med ditt telefonnummer for å gjenkjenne innbetalingen. Betaling til kontonummer: 4213.22.60510.