Fra og med 3. juni 2021 benytter ikke 1881 lenger betalingssystemet DelayPay. Vi vil kun innkreve utestående fordringer via DelayPay samt oppfylle leveransen til de som har kjøpt tidligere pakker med gjenstående kredit etter denne datoen.