Reservasjon mot opplysningstjenester.

Reservasjon mot publisering av telefonnummer betyr at nummeret ikke er søkbart hos opplysningstjenestene. For å reservere ditt telefonnummer må du ta kontakt med din teletilbyder som er ansvarlig for utlevering av riktig kontaktinformasjon. Noen teletilbydere tilbyr denne tjenesten via «mine sider» på deres hjemmeside.

Nyttig informasjon

Alle henvendelser rundt oppdatering eller feil i din private oppføring må også rettes direkte til din teletilbyder. Kontaktinformasjon fra teletilbydere kan overskrive de endringer du foretar deg på http://endre.1881.no