Reservasjon mot publisering av telefonnummer betyr at nummeret ikke er søkbart hos opplysningstjenestene. For å reservere ditt telefonnummer må du ta kontakt med din teletilbyder som er ansvarlig for utlevering av riktig kontaktinformasjon. Noen teletilbydere tilbyr denne tjenesten via «mine sider» på deres hjemmeside.

Nyttig informasjon

Kontaktinformasjon fra teletilbyderne kan overskrive de endringer du foretar deg på http://endre.1881.no