En av prinsippene i den nye personvernloven er at behandlingsansvarlig (Opplysningen 1881) er ansvarlig for at opplysninger er korrekte og oppdaterte, samt at feilaktige eller utdaterte personopplysninger skal rettes eller slettes. Over halvparten av alle i Norge bruker en nummeropplysningstjeneste hver uke og det er viktig for Opplysningen 1881 at du som benytter tjenesten skal kunne stole på at du får korrekt informasjon. Ikke minst er det et mål at de som står oppført får reelle henvendelser.

For å øke kvaliteten på søkeresultatene mottar vi hele tiden ny informasjon fra teletilbyderne og andre utvalgte datakilder. Eksempler er Posten, Folkeregisteret, Flytteportalen.no og opplysninger som brukeren har registrert selv. Den nye informasjonen sammenligner vi automatisk med den eksisterende før vi oppdaterer 1881.no.

I de tilfeller det ikke er mulig for oss å avgjøre hvilken informasjon som er den korrekte, sender vi ut SMS til brukeren av mobilnummeret. I denne meldingen informerer vi om at vi har mottatt adresseinformasjon som ikke samsvarer med registrerte opplysninger hos oss, og at vi ønsker at brukeren selv skal stadfeste den korrekte adressen.

Følger man lenken i SMS’en vises den informasjonen vi har og man har der mulighet til å velge den adressen som er korrekt. Det som velges her er den adressen som vil vises på 1881.no og man vil ikke motta flere SMS’er fra oss. Svarer man ikke på denne vil man senere få ny SMS med påminnelse og eventuelt kvittering for når oppdateringen er utført.

Om mottaker tidligere har opprettet en bruker på 1881.no vil man overføres til Min Side etter valg av adresse slik at man kan kontrollere at alle opplysninger er oppdaterte. Om mottaker ikke har vært logget inn tidligere, men ønsker muligheten til å administrere sine egne opplysninger på 1881.no, har man her muligheten til å opprette en bruker.

Å opprette en bruker er valgfritt og uavhengig av om du oppretter en bruker eller ikke, vil den adressen du har valgt bli den som vises på 1881.no.

Dine opplysninger vil ikke utleveres eller benyttes til andre formål som for eksempel markedsføring eller reklame.

Ønsker du mer informasjon, kontakt vår kundeservice på tlf: 22 55 10 20.
 

Jeg trenger hjelp til å endre

Ingen problem. Ta kontakt med vårt kundesenter på 22 55 10 20, så kan vi hjelpe deg med å endre!
 

Hvem gir dere lov til å endre adressen min uten mitt samtykke?

Opplysningen 1881 kjøper og mottar opplysninger av ulike kilder der Posten er en av disse. I konsesjonen vi har står det bl.a.; «Den behandlingsansvarlige skal av eget tiltak rette, slette eller supplere opplysninger som er uriktige eller ufullstendige, dersom feilen eller mangelen har betydning for den opplysningene gjelder» og i den nye personvernloven, GDPR, er ett av prinsippene at ukorrekte eller utdaterte personopplysninger skal rettes eller slettes.