Etableringskostnad faktureres omgående ved avtalesignering, mens kostnad for drift av nettsiden faktureres når nettsiden er lansert eller så snart Kundens frister for tilbakemelding på innhold og utforming er utløpt. Tilleggsvarer faktureres omgående ved avtalesignering.

Etableringskostnaden dekker kostnadene rundt oppsett av siden, og utforming av inkludert innhold.

Driftskostnaden dekker hostingen av nettsiden, altså webhotellet. Vi sørger vi for at plattformen nettsiden ligger på er oppdatert, og har en høy oppetid. Store søkemotorer som Google og Bing favoriserer nettsider som laster raskt, og hver gang. For å kunne få til det er det viktig å tenke på hvilken server nettsiden ligger på. I tillegg dekker den back-up, sikkerhet, strøm og bidrar til videreutvikling av løsningen for å dekke fremtidige endringer og krav. Med driftskostnaden ligger siden din på en trygg og god plass.