Borettslagsleiligheter
Hvis din leilighet inngår i et borettslag har vi ingen data knyttet til leiligheten før 2006. Dette da grunnboken ikke åpnet for tinglysning av borettslags-andeler før 1.juli 2006.

Fritt salg, gave, ekspropriasjon etc.
Dette er koder og informasjon om omsetnings typen som kommer direkte fra kartverket. Du kan finne en dypere forklaring her.

Fellesgjeld
Fellesgjeld tilhører et borettslag og er ikke registrert i grunnboken på den enkelte andelen av borettslaget. I f.eks en kjøpskontrakt står andel fellesgjeld på egen linje og det er opp til kjøper å ta hensyn til denne i sin budgivning.

Seksjon
Mange store kontorbygninger og leilighetskompleks er seksjonert. Seksjoneringssaker behandles av kommunen, og blir deretter tinglyst. Les mer her.