Oppdatering av informasjon om aksjonærer kan gjøres ved å ta kontakt via kundesenter@no.experian.com

Endringer foretatt etter avslutning av siste års regnskap krever skriftlig dokumentasjon i form av aksjonærbok/ sluttseddel.