Ja, vi har regnskapstall for både aktive og inaktive bedrifter, så sant regnskapstall er levert Brønnøysundregistrene. 

Merk at ikke alle bedrifter er regnskapspliktige, eksempelvis har nyoppstartede bedrifter, enkeltmannsforetak og NUF (Norskregistrerte utenlandske foretak) ikke levert regnskap.