Dette kan det være flere årsaker til. Ikke alle selskaper er pliktige til å levere inn regnskapstall, dette gjelder blant annet de fleste Enkeltmannsforetak og Norskregistrerte utenlandske foretak (NUF). I andre tilfeller vil regnskapstall kun rapporteres på konsernnivå, og ikke på det hvert enkelt datterselskap. Nyetablerte selskaper har ingen historikk på regnskapstall og vises derfor ikke med disse tallene. I enkelte tilfeller kan regnskap for en bedrift enten være for sent eller ikke levert til Brønnøysundregistrene i det hele tatt.