En avtale med Digitale Medier 1881 blir først bindene hvis kontrakten er akseptert skriftlig. Ingen avtaler hos oss blir godkjent muntlig.

Varigheten på de fleste produktene og løsningene våre er 12 måneder om ikke annet er avtalt eller står beskrevet i våre avtalevilkår for det produktet du har kjøpt.

Vi operer med en oppsigelsesfrist for annonsepakkene på www.1881.no og den er tre måneder før utløp av avtaleperioden. I etterkant av oppsigelsesfristen har vi valgt å sende ut et brev til våre kunder som skal minne kundene på kundeforholdet de har med oss. I brevet blir det gitt generell informasjon, pris for ny periode og en frist på 21 dager (fra datering på brevet) til å ta kontakt med oss for endringer. Hører vi ikke noe innen fristen, blir avtalen videreført og fakturert for 12 nye måneder. 

Det er følgelig mulig å endre på innhold, tekst og postal informasjon i løpet av avtaleperioden, også etter at oppsigelsesfristen har løpt ut.

Kontakt oss gjerne på telefonnummer: 21953550.