1881 sin GRATIS app for iPhone og iPad gir deg søk på person, bedrift, telefonnummer og sted. Svært detaljerte kart. Mulighet til å oppdatere kontakter med korrekt informasjon og lagre nye kontakter rett i kontaktboken. Databasen, som blant annet også leveres til Opplysningen 1881, er kjent for å være Norges beste innenfor nummeropplysning og har ca. 50.000 daglige oppdateringer.

Digitale Medier 1881 AS ivaretar den digitale satsningen til merkevaren 1881. Internett-, voice- og mobiltjenestene har mottatt en rekke utmerkelser, inkl. beste «business to consumer» katalogtjeneste på internett i Europa ved to anledninger.

 • Kart og veibeskrivelse med foto og hybridvisning (kart+foto)
 • Søk person, bedrift, telefonnummer, sted
 • Oppdater og opprett kontakter med ny og korrekt informasjon
 • Nærhetssøk lar deg finne nærmeste bedrifter
 • Se restauranter, kaféer, kultur og opplevelser m.m. i din nærhet
 • Se regnskapstall, styreverv og annen juridisk informasjon
 • Visning av siste søk (logg kan slettes)
 • Mulighet for å synliggjøre samtaler fra telefonselgere
 • Kopierte telefonnummer fra nettsider eller andre apper legges til i søkefeltet ved åpning av appen
 • Tilpasset både iPhone og iPad

1881 Gratis for Android

Gratis app for Android fra 1881 vil i én og samme app gi deg flere søkemuligheter og blant annet integrert dialer (ringefunksjon & smart anropsliste). Databasen som benyttes av Digitale Medier 1881 og Opplysningen 1881 regnes som ledende i markedet for nummeropplysning, og ”1881 Gratis” appen baserer seg på denne.

Søk på navn, nummer, adresser og telefonnummer helt gratis, og bruk våre detaljerte kart og veibeskrivelser for enkelt å finne frem. Disse har i tillegg både foto og hybridvisning. Benytt appens integrerte anropsliste – og ringefunksjon, som også legges som eget ikon for enkelt å skaffe deg oversikt. Anropslisten slår i etterkant direkte opp mot 1881s database, slik at du alltid ser hvem som har ringt. Ved oppslag på bedrift eller person kan du også overføre informasjon direkte til ekstern navigasjonsenhet for enkel navigering.

1881 Gratis har dessuten flere andre nyttige funksjoner:

 • Integrert anropsliste med kontakter og favoritter slik du kjenner det, samt direkte oppslag mot vår database. Bruk anropslisten til å verdiøke med ytterligere informasjon fra 1881 ved å klikke på valgt anrop
 • Sett telefonen i tidsbestemt lydløs. Bruk funksjonen direkte fra forsiden eller i undermenyen for anropslisten, hvor du også finner dine kontakter og favoritter.
 • Funksjon for påminnelse - la 1881 huske for deg og gi deg påminnelse om å ringe tilbake, avtale møte eller sende melding
 • Oppdaterte regnskapstall og juridisk informasjon inkl. styreverv.
 • Mulighet for å synliggjøre samtaler fra telefonselgere
 • Kopierte telefonnummer fra nettsider eller andre apper legges til i søkefeltet ved åpning av appen
 • Stemmestyrte søk basert på Google sin egen teknologi
 • Oppdater og opprett kontakter med ny og korrekt informasjon
 • Legg til hendelser i kalender
 • Tilpasset både Android telefon og lesebrett

Denne appen er gratis og reklamefinansiert. Ønskes en mer avansert versjon uten reklame og med «Se hvem som ringer», anbefaler vi appen 1881 Mobilsøk.

Historikken på ringte samtaler/anropslisten
Applikasjonen gir deg historikk på de søkene du har gjort. Hva gjelder logg på ringte og mottatte samtaler så finnes det dessverre ikke støtte for dette. Begrensningen skyldes ikke 1881 appen, men Apple.

For samtaler med allerede lagrede kontakter i din kontaktliste, kan du ved å klikke på søkeikonet få ytterligere kontaktinformasjon fra 1881, inkludert kartvisning og veibeskrivelse. Valget gir deg også oversikt over din samtalehistorikk knyttet til denne kontakten, samt mulighet til blant annet å oppdatere kontakten mot 1881s database.

Hvorfor bør jeg posisjonere meg?
For best mulig søkeopplevelse blir brukerne av 1881 appen posisjonert. Dette aksepteres ved første gangs bruk og muliggjør tilpassede søkeresultat i nærheten av der brukeren befinner seg. Posisjoneringsdataene blir kun benyttet for å fremme søkeopplevelsen til den enkelte og blir ikke delt med noen andre parter.

Kan jeg fjerne annonsene på appen?
De grafiske og tekstbaserte annonsene på appen kan ikke fjernes. Det er heller ikke mulig å reservere seg mot disse da de representerer inntjeningsgrunnlaget. Annonser er for øvrig veldig vanlig på gratis applikasjoner. Alternativet ville vært en brukerfinansiering, men vår erfaring har vært at annonsene ikke representerer så mye “støy” at våre brukere heller vil betale for tilgang.

Applikasjonen mottar annonser fra to ulike kilder; henholdsvis egne solgte annonser og annonser fra Google sitt Admob nettverk. For sistnevnte har vi forsøkt å utestenge annonser av støtende karakter, eksempelvis dating, gambling, pornografi m.m. Hvis noe skulle ha sluppet igjennom sperren er vi takknemlige for tips om dette til vår kundeservice.

Facebook kontaktene mine dukker ikke opp når jeg skal Lagre kontakter – hvorfor ikke?

Det har ikke vært støtte for å oppdatere Facebook kontakter med vår informasjon. Vi har derfor i versjon 5.0 filtrert vekk disse bevisst. I lys av at det per dags adto ikke er dokumentert fra Apple (eller andre steder) hvordan man finner ut om en kontakt stammer fra Facebook eller ikke, så vi har gjort en antakelse som kan gjøre at Facebook-kontaktene igjen dukker opp i en senere versjon av iOS.

Koster det noe å bruke 1881 iPhone/iPad appen?
Appen er GRATIS å laste ned og bruke. Ordinær datatrafikk må du selvsagt betale til din operatør hvis du kjører applikasjonen via en mobiloperatørs nett og ikke ordinært WiFi. Tilsvarende hvis du ringer fra appen, er det vanlig takst avhengig av hvilket nummer du ringer som gjelder.

Hvorfor installerer Android appen to ulike ikoner/programmer?
Appen 1881 Gratis er én app, men hvor det skilles mellom søk og funksjonalitet knyttet til ringe - og anropslisten. Ved å klikke på ikonet Telefon kommer man direkte inn i telefonens anropsliste, hvor man umiddelbart finner verdiøket informasjon fra 1881.  Utgående og innkomne samtaler til/fra telefonnummer som ikke er lagret i kontaktlisten gjøres det automatiske oppslag på, og ved å klikke på pilen til høyre i skjermbildet kommer man til detaljert informasjon fra 1881 som adresse og kart, samt mulighet for lagring og deling av kontakt. Gjennom ikonet 1881 Sjekk anrop er også kontakter og favoritter tilgjengelig, samt tastatur som der og da gjør direkte oppslag mot 1881s database på det inntastede nummeret. 

Funksjonen "påminnelse"
Funksjonen for påminnelse gjør at du selv slipper å huske, men lar appen gjøre jobben. Om du eksempelvis sitter opptatt i et møte når det ringer, kan du gjennom appen enkelt legge inn påminnelse om å ringe tilbake på selvvalgt tidspunkt. Når du er i anropslisten, bruk longpress (hold/trykk på samtalen til det dukker opp et vindu) på det aktuelle nummeret/den aktuelle oppringningen, og velg Påminnelse. Du finner også Påminnelse som valg fra detaljsiden, som du kommer til ved å trykke på ønsket samtale i anropslisten.

Lydløs timeout
Har du noen gang vært i et møte eller sammenkomst hvor du har satt telefonen på lydløs, og så senere gått glipp av samtaler og/eller meldinger fordi du ikke har husket å sette på lyden igjen? Timeout gjør at du enkelt kan sette telefonen i lydløs modus i en tidsbestemt periode. Hvor lenge du ønsker å ha telefonen på lydløs bestemmer du selv, men etter klokkeslettets sluttid vil telefonen igjen automatisk ha på lyd. Timeout finner du som et klokkesymbol nederst til venstre i anropslisten. Når lydløs funksjonen er aktivert skifter symbolet farge fra hvitt til rødt.

Den tidsinnstilte lydløsfunksjonen avbrytes dersom man før satt sluttid selv justerer lyden på telefonen, eller ved å klikke på symbolet Timeout og velge OK på spørsmålet “Vil du avslutte timeout?”. Når lydløs funksjonen er deaktivert skifter symbolet farge fra rødt til hvitt. 

Telefonselger varsel
En del personer ønsker ikke å motta telefoner fra telefonselgere og markedsundersøkelsesbyråer. Vi har identifisert en del slike aktører (50 stk) og samlet de i én og samme liste under navnet “Varsel: Telefonsalg”. Hver gang en aktør som ligger inne på listen ringer deg, vil dette vises og du vet i forkant hvem som ringer og kan selv velge om du vil motta eller avvise samtalen. Bruker må selv oppdatere listen ved å gå inn i applikasjonen og benytte tjenesten. Telefonselger varsel listen finner du ved å klikke på “Flere valg” som er plassert på forsiden. 

Hvorfor kommer jeg til sms vindu/annet program når jeg åpner appen 1881 Gratis?
Dette kan skyldes at telefonen har åpnet et annet program i tilknytning til funksjonalitet gjennom appen, og for å komme tilbake til 1881 Gratis bruker du telefonens egen tilbake funksjon (tilbake pil) i stedet for pil tilbake i selve programmet. 

Android appen består av to hoveddeler - søk og dialer. Disse delene har forskjellig funksjonalitet og derfor behov for forskjellige rettigheter. Vi beskriver derfor hver del for seg.

Det "tekniske navnet" på rettigheten står parentes slik at man kan søke opp litt mer informasjon tilknyttet hver rettighet om ønskelig. 

Sett 1881 sin dialer som standard/default

Ved nedlasting av appen legges får man to ikoner, én for Søk og én rettet mot ringe- og anropsfunksjonalitet (Telefon). Sistnevnte vil alltid gå direkte til anropslisten, med mulighet for å velge Tastatur, Favoritter og Kontakter. For å få dette ikonet i launcher (ikonene som ligger fast nederst i skjermbildet) må du selv endre ved å dra og flytte ikonene til ønsket plass. 

Mange gjør søk og nummeroppslag i forbindelse med ubesvarte anrop eller de ønsker ytterligere informasjon rundt telefonnummer i sin anropslogg. Flere ønsker også å enkelt kunne oppdatere sine kontakter. Appen 1881 Gratis kombinerer dette, hvor du i én og samme applikasjon kan gjøre oppslag, ringe, ha tilgang til anropslogg med favoritter og se verdiøket informasjon fra 1881. Ring og få tilgang til dialer gjennom ikonet  (appen vil installere et eget ikon/underapp), klikke på Ring eller sjekk anrop fra forsiden eller ved å  trykke på telefonsymbolet i menyen øverst til høyre i skjermbildet. 

Hvorfor kommer jeg til sms vindu/annet program når jeg åpner appen 1881 Gratis?

Dette kan skyldes at telefonen har åpnet et annet program i tilknytning til funksjonalitet gjennom appen, og for å komme tilbake til 1881 Gratis bruker du telefonens egen tilbake funksjon (tilbake pil) i stedet for pil tilbake i selve programmet. 

Søkedelen:
Søkedelen inneholder funksjonaliteten som lar kunden søke i 1881 sin database, visning av resultat, kart, veisøk og diverse funksjonalitet tilknyttet dette. Denne delen av appen bruker følgende rettigheter:

 • Full nettverkstilgang (INTERNET, ACCESS_NETWORK_STATE). All kommunikasjon mot 1881 sin server, kartserver og funksjonalitet for å finne veibeskrivelse går over Internett og trenger derfor denne tilgangen. Det sjekkes også om Internett er tilgjengelig før kall kjøres slik at en feilmelding kan vises hvis nett ikke er tilgjengelig.
 • GPS (ACCESS_FINE_LOCATION, ACCESS_COARSE_LOCATION). Posisjon brukes i forbindelse med søk for å kunne levere mest mulig relevant resultat fra 1881. Kundens posisjon vises også i kartet med en markør. 1881 har også et eget skjermbilde for å ringe Nødnumre, dette skjermbildet viser kundens posisjon i grader, minutter og sekunder slik at dette evt. kan formidles videre.
 • Skrive til ekstern lagring (WRITE_EXTERNAL_STORAGE). Karttjenesten som brukes (levert av Norkart) mellomlagrer grafikk til kartene for at opptegningen skal gå raskere. Denne mellomlagringen skjer da til ekstern lagringsenhet - dette er typisk SD kort, men kan også være et eget minne som er integrert i telefonen.
 • Bli kalt opp etter restart (RECEIVE_BOOT_COMPLETED). Appen har en påminnelsesfunksjon som kan aktiveres fra et søkeresultat - denne kan f.eks. brukes til å få en påminnelse om å ringe den aktuelle personen om en stund. Dette er implementert ved å bruke telefonens "alarm" system. Hvis brukeren restarter telefonen sin vil alle alarmer bli fjernet, og de må settes på nytt. Derfor blir 1881 appen kalt opp etter oppstart slik at evt. påminnelser kan bli lagt inn i alarmsystemet på nytt.
 • Ringe (CALL_PHONE). Det ligger mange ringeknapper i appen som gjør det lett for kundene å ringe til en oppsøkt kontakt. For å få initiert en utgående samtale må denne rettigheten brukes. Det er også et eget skjermbilde for å ringe nødnumrene til de tre nødetatene.
 • Lese og endre kontakter - (READ_CONTACTS, WRITE_CONTACTS). Når man søker opp en person eller et firma finnes det funksjonalitet for å lagre resultatet til en ny eller eksisterende kontakt i kundens kontaktliste. For å lagre trenger man skriverettigheten, og for å finne ut om kontakten finnes fra før av trenger man leserettigheten. Det er også en funksjon som legger til en ny kontakt med telefonnumrene til de 50 mest aktive telefonselgerne.
 • Finne konto på enhet (GET_ACCOUNTS). Det har blitt vanlig å sette inn flere google kontoer på en telefon - f.eks. en privat og en for jobb. Når kunden skal lagre en kontakt fra 1881 sjekker vi om kunden har flere slike kontoer og lar evt. brukeren velge hvilken konto som skal brukes slik at kontakten havner på riktig sted.

Dialerdelen:

Dialeren inneholder funksjonalitet som fungerer tilsvarende som telefonens ringe-app med samtalelogg (viser samtaler og SMS'er) og kontaktliste. Denne dialeren bruker da 1881 aktivt for å hente informasjon om ukjente samtaler og telefonnumre slik at dette kan vises i samtaleloggen og når man slår nummer på dialerens eget tastatur. Denne er tett knyttet opp mot telefonens samtalelogg og kontaktliste og trenger disse rettighetene:
 

 • Full nettverkstilgang (INTERNET, ACCESS_NETWORK_STATE). Som for den andre delen - trenger tilgang til nettet for å aksessere 1881 sine servere.
 • Lese og endre kontakter - (READ_CONTACTS). Kontaktene fra telefonens kontaktliste vises i to forskjellige lister - en for favoritter og en for alle kontakter. For å kunne hente ut kontaktene trengs denne rettigheten. Det gjøres også oppslag mot kontaktlisten ved innkommende samtaler og utgående samtaler for å kunne vise informasjon om samtalen.
 • Ringe (CALL_PHONE) - tilsvarende som for 1881 appen. Det ligger mange ringe-knapper i forskjellige lister som gjør det enkelt for kunden å ringe til en kontakt eller en oppføring i samtaleloggen.
 • Se anropsliste (READ_CALL_LOG) + Lese sms/mms (READ_SMS). Anropslisten vises i et eget vindu i dialeren. Her vises også innkommende og utgående SMS'er. For å vise denne listen trenger vi å lese telefonens samtaleliste og SMS register.
 • Endre anropsliste (WRITE_CALL_LOG) + Endre sms (WRITE_SMS). Fra anropslisten og detaljer om ett anrop er det mulig å slette loggen for det valgte anropet. For å kunne gjøre dette trenger vi skriverettighet til anropslogg og SMS logg.
 • Se utgående samtaler (PROCESS_OUTGOING_CALLS) + Tlf-id (READ_PHONE_STATE). Appen har funksjonalitet som gjør oppslag mot 1881 ved innkommende og utgående samtaler fra ukjente numre (etter samtalens slutt) og viser informasjon om hvem dette var som en notification til kunden. Appen trenger tilgang til å se informasjon om innkommende og utgående samtaler for å kunne gjøre dette. Brukes også til å gi oppslag på alternative bedrifter ved ubesvarte anrop, for å kunne finne lengde og status på utgående samtaler.