En avtale med Digitale Medier 1881 blir først bindene hvis kontrakten er akseptert skriftlig. Ingen avtaler hos oss blir godkjent muntlig.

Varigheten på de fleste produktene og løsningene våre er 12 måneder om ikke annet er skriftlig avtalt eller står beskrevet i våre avtalevilkår for det produktet du har kjøpt.

Vi opererer med oppsigelsesfrist for annonsepakkene på www.1881.no som er tre måneder før utløp av avtaleperioden. Mottar vi ikke en oppsigelse innen denne fristen, sender vi ut et påminnelsesbrev til din bedrifts adresse og i henhold til adressen som fremkommer på kontrakt. I brevet blir det gitt generell informasjon og trafikk, pris for ny periode og en frist på 21 dager (fra brevdato) til å sende oss en tilbakemelding om avtalen ønskes oppsagt eller endres på. Hører vi ikke noe innen fristen, blir avtalen videreført og fakturert for 12 nye måneder. 
Det er følgelig mulig å endre på innhold, tekst og postal informasjon i løpet av avtaleperioden, også etter at oppsigelsesfristen har løpt ut.

Kontakt oss gjerne på telefonnummer: 21 95 35 50